Misternie haftowane szaty liturgiczne ze sklepu Ornaty.pl to prawdziwe dzieła sztuki

Szpital to złożona organizacja.

Składa się z kadry osób pracujących na niwie świadczenia usług medycznych oraz z zespołu osób odpowiedzialnych za kwestie administracyjno-prawne.

Tak jak w każdej organizacji tak również w szpitalu określona jest zwyczajowa hierarchia, która pomaga jasno określić zasady panujące na jej obszarze.

Zróżnicowanie pozycji w szpitalnych strukturach zależy oczywiście przede wszystkim od rodzaju pełnionej funkcji.

Im odpowiedzialność oraz presja pracy wyższa, tym obejmowane stanowisko znajduje wyższe miejsce w hierarchii.

Istotnym elementem, który determinuje rozkład personalny w szpitalu są także kompetencje i długość zawodowego stażu.

Dwa najważniejsze stanowiska w szpitalu to oczywiście stanowisko Głównego Dyrektora oraz członkostwo w Radzie Społecznej.

Poszczególnymi oddziałami szpitalnymi kieruje ordynator.

Osoba obejmująca tę funkcję ma decyzyjny głos w sprawie najbardziej newralgicznych decyzji zarówno medycznych jak i organizacyjnych.