internetowa hurtownia zabawek z zabawkami Niezbędna w liturgii stuła produkcji Haftina Atelier z haftowanymi symbolami eucharystycznymi

Współczesny świat stawia przed nami wiele interesujących wyzwań. Często wymaga się od nas, byśmy posiadali opinię na tematy, o których mamy zgoła nikłe pojęcie.

Jednym z takich tematów bez wątpienia jest globalizacja. Trudno jest jednoznacznie ustosunkować się do tego zjawiska, wiedząc, że stanowi ono dla nas zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Jako mieszkańcy jednego z biedniejszych krajów, możemy obawiać się zepchnięcia na margines wydarzeń gospodarczych. Nasza sytuacja na arenie międzynarodowej, w związku z działaniami krajów dominujących, może stopniowo ulegać pogorszeniu.

Jednocześnie jednak istnieje szansa, że Polska stanie się obiektem inwestycji kapitału zagranicznego, co może znacząco wspomóc jej rozwój. W naszym kraju przenikanie się kultur i wpływ tych pochodzących z zagranicy nie jest zbyt mocno odczuwalny.

Może się jednak okazać, że jesteśmy tak oswojeni z myślą o postępującej amerykanizacji, że zwyczajnie tego nie zauważamy. Choć trudno ocenić stopień przenikania się kultury, z pewnością można zauważyć upowszechnianie się na naszym rynku zagranicznych zdobyczy technologicznych oraz wiedzy zdobywanej przez naukowców z innych krajów.