gps.aktualne-mapy.com.pl

Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, współcześnie globalizacja znajduje odzwierciedlenie w niemal wszystkich aspektach naszego życia.

Nie zawsze potrafimy to zauważyć, jednak w dość bezpośredni sposób oddziałuje na nasze codzienne życie.

Możemy tutaj dostrzec między innymi wpływ globalizacji w wymiarze społeczno-kulturowym.

Globalizacja sprawiła, że dotychczasowy sposób postrzegania własnej tożsamości został na nowo zdefiniowany.

Rozmaite elementy kulturowe przenikają się, a społeczeństwa stają się coraz bardziej otwarte na nowe doświadczenia.

Coraz rzadziej możemy spotkać się z silnym poczuciem tożsamości narodowej, które ustępuje identyfikacji z globalnym społeczeństwem.

Przyczyn globalizacji w wymiarze społeczno-kulturowym może być wiele.

W większości przypadków nie wykluczają się one, ale współdziałają i przenikają się, potęgując wzajemnie swoje efekty.

Przyczyn zjawiska można doszukiwać się w takich niemal codziennych kwestiach jak rozwój masowej turystyki, wzmagający się poziom migracji, prężne rozprzestrzenianie się ideologii konsumeryzmu czy komercjalizacja produktów kulturowych.