Kategoria: Społeczeństwo

Białorusini w Polsce

W Polsce mamy dziewięć ustawowo uznanych mniejszości narodowych. Jedną z nich są Białorusini. Jak powszechnie wiadomo, obecna Białoruś nie jest krajem demokratycznym, a życie tam jest trudne również ze względów

Posted on: