Jak zacząć medytować?

Instytucje społeczne powstają jako efekt ogólnych działań całego społeczeństwa. Są wyrazem potrzeb. Instytucje społeczne uregulowane są szeregiem zasad i norm, których przestrzeganie jest warunkiem koniecznym. Poniżej znajdziecie Państwo popularną klasyfikację insytucji społecznych. Prezentowana klasyfikacja prowadzona jest ze względu na sposób powstania. Pierwszą kategorią są instytucje formalne.

Są to takie inicjatywty społeczne, które obwarowane są odgórnie zdefiniowanymi zasadami. Przykładem takiej instytucji społecznej jest sądownictwo oraz prawodawstwo. Drugą kategorią instytucji są instytucje nieformalne zrzeszające ludzi, którzy działają bez szczegółowych ustaleń, łączy ich wspólna pasja, marzenia czy cele. Przykładem jest chociażby grupa muzyczna. Kolejne kategorie insystucji społecznych nie wymagają tłumaczenia, gdyż zawiera się ono w samej nazwie. Są to instytucje kulturalne, ekonomiczne, polityczne, socjalne oraz religijne.

Te ostatnie zaspakajają duchowe porzeby człowieka.