Piękne obrusy ołtarzowe http://ornaty.pl/pol_m_Obrusy-Oltarzowe-234.html produkcji Haftina Atelier https://hunters.pl/oferta/leczyca.html

W swoim założeniu migracja oznacza nic innego niż przemieszczanie się. Wędrówki ludności mogą wynikać z rozmaitych przyczyn. Nie zawsze jednak ich powody można zaliczyć do przyjemnych. Nie należy zapominać o takich formach migracji, które wynikają z przymusu i są sprzeczne z wolą samego przemieszczającego się człowieka. Jedną z takich właśnie form migracji jest uchodźstwo.

Jest to termin równoważny z ucieczką i oznacza taki wyjazd z miasta czy kraju, który wynikał z konieczności. Zwykle zachodzi w momencie, w którym już mamy do czynienia z nieprzyjemnymi wydarzeniami. Pod tym względem różni się od ewakuacji. Ta właśnie forma migracji działa zapobiegawczo. Zwykle wynika z inicjatywy organów państwowych.

Ma na celu uniknięcie zagrożenia, które jeszcze faktycznie nie istnieje, ale można się go spodziewać. Z kolei zorganizowany przez państwo powrót do kraju nazywamy repatriacją. Rozmawiając o migracjach, można spotkać się również z terminem „przesiedlenie”. Odnosi się on do przemieszczenia obywateli danego państwa w inne miejsce, jednak bez przekraczania jego granicy. Jeśli przesiedlenie ma charakter przymusowy, możemy z kolei mówić o deportacji.