Mniejszość romska w Polsce

www.treningkettlebell.pl http://alba-plus.com.pl/pl/pro/ornaty.html

Romowie to nacja jedyna w swoim rodzaju. Jest to chyba jedyna grupa narodowościowa na świecie, która nie posiada ani swojej historycznej ojczyzny, ani własnego państwa, ani nawet obszaru, który stanowiłby kolebkę ich kultury.

Niestety, Romowie w Europie stwarzają wiele problemów. Są oni obecni również w Polsce, chociaż ich liczebność nie jest tutaj zbyt duża.

Właściwie wszędzie, gdzie można spotkać skupiska ludności romskiej, pojawiają się kłopoty. Nacja ta ma spory problem z asymilacją i stosowaniem się do zasad, jakie zastają tam, gdzie się osiedla.

Romowie to wieczni wędrowcy, którzy nie przywykli do osiadłego trybu życiu i normalnej pracy. Oczywiście, jest to spore uogólnienie, jednak chyba trzeba przyjąć, że jest w nim sporo prawdy.

Rzecz jasna, jest również druga strona medalu – stereotypy dotyczące Romów są dość powszechne, co sprawia, że ludzie z góry traktują ich w określony sposób. To jeszcze bardziej zaognia sytuację i sprawia, że omawiana grupa narodowościowa zamyka się w sobie i nie chce się integrować ze społeczeństwem.