Konflikty narodowościowe we współczesnej Europie

www.dzwiekomania.pl www.gugikkonferencja2015.pl psycholog zielona góra

Kiedy skończyła się II wojna światowa i zostały ustalone nowe granice w Europie, to wiele osób było przekonanych, że konflikty na tle narodowościowym na starym kontynencie się skończą. Niestety, obecnie nadal mamy z tym problemy.

Można wskazać wiele przykładów konfliktów na tle narodowościowym, które miały i mają miejsce we współczesnej Europie. Wynika to z faktu, że granice państw nie są jednocześnie granicami zamieszkiwania poszczególnych nacji.

Do tego dochodzą również kwestie migracyjne – legalni i nielegalni emigranci coraz liczniej docierają na stary kontynent, tworząc coraz większe mniejszości, które często nie chcą się dopasować do lokalnych społeczeństw i ani myślą o asymilacji. Na szczęście, w Polsce nie mamy problemu z mniejszościami narodowymi.

97% ludności zamieszkującej nasz kraj to Polacy, a pozostałe grupy (może tylko poza mniejszością romską) znakomicie odnajdują się w naszych realiach i nie wywołują nawet lokalnych konfliktów.