Migracja sama w sobie stanowi pewnego rodzaju zjawisko socjologiczne. Nic więc dziwnego, że z czasem istniejące od zarania dziejów zjawisko zostało ujęte również w ramy teoretyczne.

Wśród czterech najważniejszych modeli migracji, wyróżnionych po tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym roku, możemy znaleźć między innymi ten, który uznawany jest za klasyczny. Niemal w każdym kraju istnieją pewne limity ilościowe, które określają, jak wielu imigrantów może przyjąć państwo, aby nadal móc prawidłowo funkcjonować.

W myśl modelu klasycznego nie umniejsza się znaczenia tego typu ograniczeń, jednak można zauważyć, że raczej zachęca się imigrantów do przebywania w kraju. Dowodem na to może być fakt, iż przyjezdnym dość często oferuje się obywatelstwo.

Funkcjonowanie klasycznego typu migracji można zauważyć przede wszystkim w krajach, określanych mianem „narodów imigrantów”. Należą do nich między innymi Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia.

Kraje te stanowią atrakcyjne, docelowe miejsce migracji dla przedstawicieli wielu różnych państw. Powoduje to również, że ich struktury często odznaczają się multikulturowością.