Kim są „katolickie feministki”?

inzynieria.ekologiczny.edu.pl ochrona Sieradz

Szalenie interesującym zjawiskiem jakie pojawiło się w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest coś, co przez media i niektóre środowiska społeczne zostało określone mianem feminizmu katolickiego. Mowa tutaj o zdeklarowanych kobietach-katoliczkach, które równocześnie chcą upominać się o społeczną pozycję kobiet. Posługują się jednak innym uzasadnieniem swoich postulatów, wywodząc je wprost z wartości chrześcijańskich oraz społecznej nauki Kościoła.

Pojawienie się takiego nurtu w dyskursie publicznym stanowiło odpowiedź kobiet o konserwatywnym poglądzie, utożsamiających się z Kościołem, które nie mogły pogodzić się z dominacją lewicowego feminizmu. Można zatem uznać nurt feminizmu katolickiego za rodzaj sprzeciwu wobec ideom lewicy, która wykorzystuje w pewnym sensie równościowe postulaty feministek do własnych celów. Najczęściej aktywistki ulokowane po lewej stronie sporu nie traktują swoich katolickich koleżanek serio, przypisując im złe intencje i sianie fermentu w środowisku kobiecym.

Mimo to pozycja prawicowych działaczek kobiecych jest coraz silniejsza.