www.artcd.pl

Poważnym problemem związanym z feminizmem, który w swojej nowoczesnej postaci zaznacza swą obecność w dyskursie publicznym, jest nadmierny radykalizm niektórych aktywistek, które zabiegi o równouprawnienie pań zamieniają w pole bitwy z męską częścią populacji.

Ataki skierowane w stronę mężczyzn to jedno, ale na tym nie koniec.

Coraz częściej możemy obcować z feminizmem o charakterze wyraźnie kontrkulturowym, w ramach którego czymś normalnym staje się kontestacja zastanych wartości i norm, które porządkują społeczeństwo.

Zwykle nie wynika to ze stosowania feminizmu w czystej postaci.

Można zetknąć się z taką postawą w sytuacji, gdy feminizm jest jednym z elementów ideologii lewicowej, która w swoim aktualnym wydaniu ma silną tendencję do kształtowania na nowo postaw społecznych i modelu zachowań.

Daje o sobie znać koncept inżynierii społecznej, który był z fatalnymi konsekwencjami wdrażany w życie przez system komunistyczny.

Obyśmy nigdy nie musieli przechodzić przez to ponownie – również za sprawą feminizmu.